Forretningsbetingelser

Nilgün Aydin | HR-jura er et advokatfirma (“Advokatfirmaet”), der drives som en enkeltmandsvirksomhed af advokat Nilgün Aydin med CVR-nr. 37532746.

Advokatfirmaet udarbejder og stiller online-kurser til rådighed via hjemmesiden nilgunaydin-hr-jura-school.thinkific.com.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle online-kurser inklusiv al kursusmateriale på hjemmesiden.

Ved oprettelse af en konto på hjemmesiden, accepterer kunden forretningsbetingelserne og bekræfter at have læst privatlivspolitikken forneden.

Ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til alle former for kursusmateriale tilhører Advokatfirmaet, medmindre andet aftales skriftligt. Kunden får de nødvendige rettigheder til at bruge materialet i 3 måneder.

Kunden må ikke kopiere, optage mm. indhold på hjemmesiden og videregive adgangen eller materialet til tredjemand.

Betaling

Priserne på online-kurserne fremgår af hjemmesiden og er eksklusiv moms. Betaling foregår på hjemmesiden selv, men kunden kan også at sende en mail til Advokatfirmaet på na@naydin.dk, hvis kunden ønsker at betale på en anden måde.

Hvis Advokatfirmaet udsteder en faktura, er betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato, hvorefter der kan beregnes renter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov. Først ved modtagelse af betalingen, får kunden adgang til online-kurserne.

Ansvar og ansvarsbegrænsning 

Kundens brug af hjemmesiden sker på eget ansvar. Indholdet i kursusmaterialet kan ikke betragtes som juridisk rådgivning og er udtryk for gældende ret på det tidspunkt, kursusmaterialet er udgivet.

Kursusmaterialet kan tilgås fra en browser på en smartphone, tablet eller PC/Mac. 

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der forhindrer kunden i at kunne tilgå kursusmaterialet.

Force majeure

Advokatfirmaets forpligtelser vedrørende online-kurserne udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for Advokatfirmaets kontrol og som Advokatfirmaet ikke burde have taget i betragtning ved kunden bestilling.


Disse forretningsbetingelser er senest blevet opdateret i april 2019