Fortrolighedspolitik (Privatlivspolitik)

Det er vigtigt for advokatfirmaet Nilgün Aydin | HR-jura (”Advokatfirmaet”), som drives af advokat Nilgün Aydin, at respektere og beskytte personoplysninger (privatlivet) i videst muligt omfang. Derfor behandler Advokatfirmaet kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt, altid i fortrolighed og med fokus på høj sikkerhed. Hermed sikrer Advokatfirmaet også, at persondatalovgivningen (Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven) overholdes.

I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan Advokatfirmaet behandler dine personoplysninger, når du køber online-kurser på min hjemmeside https://nilgunaydin-hr-jura-school.thinkific.com.

Hvem er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger

Advokatfirmaet er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og har følgende kontaktoplysninger:

Nilgün Aydin | HR-jura, advokatfirma

CVR-nr. 37532746

Fuglebakkevej 66B

2000 Frederiksberg

Formålet med behandling og kategorier af personoplysninger

Når du køber et online-kursus, skal du oprette en konto på hjemmesiden til brug for indgåelse af en aftale om købet med Advokatfirmaet. For at opfylde aftalen med dig er det nødvendigt for Advokatfirmaet at behandle dine personoplysninger. Retsgrundlaget for behandlingen er således Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Det vil typisk kun være almindelige personoplysninger, som fx fornavn, efternavn og e-mail og finansielle oplysninger som fx kreditkortoplysninger, for at du kan betale for kurset online eller med faktura, der vil blive behandlet.

Statistik og fremdrift registreres i forbindelse med kategorisering af aktivitetsniveau.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger får Advokatfirmaet fra dig, enten ved at du opretter en konto på hjemmesiden, eller ved at du sender en mail til Advokatfirmaet på na@naydin.dk.

Modtagere af dine personoplysninger

Kun i det omfang det er nødvendigt for at opfylde aftalen med dig overlades dine personoplysninger til eksterne leverandører. Advokatfirmaet bruger følgende to eksterne leverandører i forbindelse med hjemmesiden:

Disse leverandører er databehandlere for Advokatfirmaet og behandler alene personoplysningerne på Advokatfirmaets vegne og i overensstemmelse med Advokatfirmaets instruks.

Modtagere i tredjelande

Advokatfirmaet overfører ikke dine personoplysninger til usikre tredjelande og/eller områder/sektorer.

Sikkerhed

Advokatfirmaet har høje standarder for sikkerhed – også for at beskytte dine personoplysninger. Derfor har Advokatfirmaet procedurer, der sikrer, at Advokatfirmaet lever op til dem og opfylder kravene til passende sikkerhedsforanstaltninger i persondatalovgivningen.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Advokatfirmaet sletter dine personoplysninger, når Advokatfirmaet ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.

Særlige lovregler i fx bogførings- og forældelsesloven kan dog give mig pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

Dine rettigheder:

Dine rettigheder efter persondatalovgivningen er følgende:

Du har i vidt omfang ret til at få indsigt i dine personoplysninger, som jeg behandler.

Du kan gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få rettet dine personoplysninger og få begrænset af behandlingen af dine personoplysninger.

Du har i et vist omfang ret til at få slettet dine personoplysninger.

Du kan i et vist omfang anmode om, at jeg giver dig en kopi af dine personoplysninger, og transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder ovenfor, bedes du kontakte mig på na@naydin.dk. Jeg vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

E-mail dt@datatilsynet.dk

Ændringer af privatlivspolitikken

Jeg forbeholder mig retten til at ændre denne privatlivspolitik.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål, kommentarer mm. angående min behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at skrive til na@naydin.dk.

Cookies

Cookies er en tekstbesked, der typisk placerer data i kortere eller længere tid på computeren. En cookie kan indeholde information, der kan anvendes til at spore brugerens adfærd på hjemmesiden.

Hjemmesiden anvender cookies, fx tekniske cookies som er en betingelse for hjemmesiden funktionalitet eller som anvendes til understøttelse af hjemmesiden grundlæggende funktionalitet.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, kan der være funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.


Denne privatlivspolitik er senest blevet opdateret i april 2019